Akkerbouwbedrijven met 100 hectare of meer

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016
Landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, met onder anders cijfers per regio, naar leeftijd en rechtsvorm.