Armoedemonitor gemeente Breda, 2014

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen er in 2014 in de gemeente woonden en of deze minimahuishoudens gebruik maakten van ondersteunende regelingen vanuit de gemeente.
Opdrachtgever: gemeente Breda

Downloads