Jongeren in een kwetsbare positie cohort 2010/’11

Jongeren die na schooljaar 2010’/11 een kwetsbare positie innemen worden 4 jaar gevolgd. Gekeken wordt in hoeverre zij in beeld blijven van instanties en hoe zij het doen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Het onderzoek gaat over jongeren die na het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of vmbo basisberoepsgerichte leerweg naar mbo-1 of mbo-2 gaan, of uit het onderwijs stromen, en over jongeren die op een andere manier instromen in het mbo-1. Deze jongeren, verdeeld in tien groepen, hebben over het algemeen geen startkwalificatie, wat hun positie kwetsbaar maakt.

Dit is een verouderd bestand. De herziene versie is hieronder bij 'Relevante links' te vinden.

Relevante links