Sterftefracties per GGD-regio, 2012-2014

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en GGD-regio.
Opdrachtgever: gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam.