Vestigingen van bedrijven

Deze tabellenset bevat gegevens over het aantal vestigingen uitgesplitst naar een aantal niet-standaard gepubliceerde (groepen van) bedrijfsactiviteiten en naar bedrijfsgrootte gemeten in werknemers. Ook bevat de tabel gegevens over het totaal aantal werknemers.

De gegevens hebben betrekking op het aantal vestigingen op 1 januari in de jaren 2013 t/m 2015.

De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.