Toelichting vervangen maatwerkcijfers 24 februari 2017

In de landelijke leegstandsmonitor zijn zogeheten ‘bijzondere objecten’ uitgesloten waarvoor leegstandsbepaling niet zinvol wordt geacht, zoals garageboxen, recreatiewoningen en transformatiehuisjes. Hiertoe wordt op de totale vastgoedvoorraad in Nederland een filter toegepast, op basis van zogenaamde ‘DUWOZ-codes’ om dergelijke objecten uit te sluiten.

Bij nader inzien is deze filter iets te ruim toegepast. Hierdoor zijn objecten uitgesloten die niet uitgesloten hadden moeten worden. Omdat het vooral gaat om enkele codes die alleen door de gemeente Rotterdam veelvuldig worden gebruikt, is het effect het grootst op de cijfers voor deze gemeente. Zo is een groot deel van de totale Rotterdamse vastgoedvoorraad van kantoren (6 duizend objecten) en industrie (3 800 objecten) ten onrechte uitgesloten. In minder mate geldt dit voor verblijfsobjecten in Rotterdam met een gezondheidsfunctie (350 objecten). Het gevolg is dat de oorspronkelijk gerapporteerde voorraad verblijfsobjecten en leegstaande verblijfsobjecten in Rotterdam te laag waren. Per saldo is het leegstandspercentage voor Rotterdam opwaarts bijgesteld.

Verder zijn er nog ongeveer duizend overige typen objecten ten onrechte uitgesloten, verspreid over meerdere Nederlandse gemeenten. Omdat het hier in verhouding om kleine aantallen gaat, zijn de effecten hiervan, absoluut gezien, klein.