Emigratie boeren, 2010-2015

Emigratie boeren in de jaren 2010 tot en met 2015
Emigratie onder boeren naar land van bestemming, naar leeftijdsklasse, naar herkomstprovincie en per bedrijfstype. Dit onderzoek is gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de Basisregistratie Personen (BRP).