Loonverschillen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar

Deze maatwerktabellenset schetst een beeld van het ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.
Ook wordt het gemiddelde uurloon van deze mannen en vrouwen en de regressieresultaten weergegeven, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven.
Opdrachtgever: SCP.