Geregistreerde criminaliteit per gemeente, wijk en buurt, 2010-2015

Cijfers over criminaliteit per gemeente, wijk en buurt.
Deze tabellenset bevat gegevens per jaar (2010-2015) over de geregistreerde misdrijven in gemeenten, wijken en buurten. De tabellen bevatten enkel vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag en gewelds- en seksuele misdrijven.