Vergunninghouders in getransformeerde woningen 2014-2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de tabellenset ‘Vergunninghouders in getransformeerde woningen in 2014 en 2015’ aan hoeveel getransformeerde woningen in 2014 respectievelijk 2015 zijn toegewezen aan asielzoekers die de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 2014 respectievelijk 2015 hebben verlaten omdat ze een verblijfsvergunning gekregen hebben.