Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Deze definitie is aangescherpt door een omzetcriterium mee te wegen, een balanstotaalcriterium en een combinatie van beide op en/of-basis. Op deze wijze wordt de aansluiting bij de staande EU-aanbeveling verder vergroot. De onderzoeksvraag van dit rapport is in hoeverre verdere aansluiting bij de aanbeveling van de EU gevolgen heeft voor de waarde van de import, export en buitenlandse investeringen die aan het MKB wordt toegerekend. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.