Bevolkingsontwikkeling 2000-2014

Maatwerktabel met informatie over de bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie (GA) 2000-2014.

Maatwerk bevolkingsontwikkeling per stadsgewest 2000-2014