Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulpinstellingen naar het aantal jeugdhulptrajecten dat zij 2015 hebben geleverd.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabel samengesteld. In de maatwerktabel worden de jeugdhulpinstellingen in Nederland ingedeeld naar het aantal zorg- en hulptrajecten dat zij in 2015 geleverd hebben.