Inkomen, arbeid, vermogen, en verhuistransities

Naar gemeente, wijk en buurt: personen in huishoudens met een relatief laag inkomen, in huishoudens met langdurig een sociale zekerheidsuitkering, arbeidsparticipatie van personen, personen met arbeid als voornaamste inkomensbron, aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen en de bevolking naar in- en uitstroom per regio.
Naar gemeente: sociaal, institutioneel en politiek vertrouwen van personen.