Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabel samengesteld.
In deze maatwerktabel wordt informatie uit de Beleidsinformatie Jeugd over de geleverde zorg- en hulptrajecten aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder gecombineerd met dagprijzen voor de diverse typen zorg en hulp, zoals VWS die publiceert. Op deze wijze wordt per gemeente een schatting verkregen van de gemaakte kosten voor jeugdzorg aan deze twee groepen jeugdigen.