Overledenen; grootstedelijke agglomeratie

22-4-2016 17:20
De eenmalige tabellen bevatten informatie over overledenen onder de bevolking van Nederland per grootstedelijke agglomeratie. De gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.
Deze tabellen zijn gepubliceerd omdat grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten niet langer meer in StatLine tabellen worden geactualiseerd, meer informatie in de tabeltoelichting.