Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2010 en 2013 (herziene versie)

Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen
De gemeente Tilburg brengt jaarlijks de publicatie ‘Armoedemonitor Tilburg’ uit. Deze armoedemonitor beschrijft de samenstelling van de minimahuishoudens in de gemeente Tilburg en het gebruik van de verschillende gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. In de voorgaande jaren was de armoedemonitor gebaseerd op inwoners die gebruik maakten van een uitkering en/of ondersteunende regeling vanuit de gemeente Tilburg. Hierdoor ontbrak het deel van de inwoners in Tilburg dat wel een laag inkomen had, maar geen gebruik maakte van een sociale regeling. Met behulp van de inkomensgegevens, waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over beschikt, kan de doelgroep minimahuishoudens wel volledig in beeld worden gebracht. De voorliggende maatwerktabellenset is op verzoek van de gemeente samengesteld door het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.