Personen in particuliere huishoudens naar economische zelfstandigheid, 2010 en 2013