Bevolkingsontwikkeling; per maand en jaar naar grootstedelijke agglomeratie (GA), 2002-2015