Veronderstellingen over asielmigratie voor de bevolkingsprognose 2015-2060

Voor de CBS prognose van de bevolking tot 2060, die op 18 december 2015 is gepubliceerd, zijn onder meer veronderstellingen gedaan voor de immigratie in de komende jaren die voortvloeit uit de instroom van asielzoekers. Deze veronderstellingen staan beschreven in het artikel Kernprognose 2015–2060: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn.

In bijgaande tabel staan de veronderstelde aantallen per jaar, voor 2016 tot en met 2024.