Kindermishandeling en huiselijk geweld, eerste halfjaar 2015

Kindermishandeling en huiselijk geweld eerste halfjaar 2015, voorlopige cijfers.