Niveaus internationale handel in goederen na teruglegging methodebreuk 2014-2015

Deze maatwerktabel beschrijft de waardeniveaus voor verslagjaar 2014 voor de statistiek internationale handel in goederen die kunnen worden gebruikt voor een reële vergelijking tussen 2014 en 2015. De cijfers op StatLine zijn tussen 2014 en 2015 namelijk niet precies vergelijkbaar in verband met een methodebreuk. Deze methode is hier beschreven.