Cijfers maatstaven Participatiewet

Tabellen met informatie over de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.