Personen met algemene bijstand naar leeftijd en gemeente, 2013-2014

13-8-2015 09:30

Deze tabel bevat per gemeente en per leeftijdsklasse het aantal personen met algemene bijstand, per ultimo jaar. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).