Tijdreeks van de gestandaardiseerde sterfte in ziekenhuizen (HSMR), 2007-2012