Expat, wanneer ben je het?

De term expats is algemeen bekend, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep buitenlandse werknemers ontbreekt.

In de publicatie Expat, wanneer ben je het? (CBS 2015) wordt een afbakening gemaakt van het aantal expats in Nederland op basis van de integrale databestanden van het CBS.

Uit de publicatie blijkt dat niet alle kenmerken van expats uit de direct beschikbare integrale gegevens zijn af te bakenen. Wel is op basis van deze gegevens een grove afbakening te maken van het aantal in het buitenland geboren werknemers met een hoog loon die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.