Labour market policy database 2013

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2013 en de definitieve cijfers over 2012.