Kinderopvang in een aantal wijken en buurten in Friesland en Groningen, 2010-2012

Het gebruik van kinderopvang in een aantal Friese en Groningse gemeenten uitgesplitst naar soort opvang en wijk en buurt. Opdrachtgever: Timpaan Kindercentra.