Achtergrondkenmerken van personen met indicatie vertrokken onbekend waarheen (VOW) in 2012

Maatwerkonderzoek naar leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, nationaliteit en huishoudenspositie van personen met indicatie vertrokken onbekend waarheen (VOW). Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.