Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2012

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2012. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.