Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven, belangrijkste bedrijfstakken 2013

Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven. Cijfers over de belangrijkste bedrijfstakken en de export naar bedrijfsgrootte in 2013.