Afstanden van postcodes (4 cijfers) tot de grensovergang, berekend over de weg

Per postcode (4 cijfers) de afstand in vier verschillende klassen tot de grensovergangen met Duitsland en België, en de aanduiding welke van de landen het dichtstbij is.

Van de postcodes is de locatie bepaald aan de hand van het zwaartepunt van het polygoon (binnen het polygoon) van de postcodekaart (2013; Iris int.). De postcodes zijn geprojecteerd naar de dichtstbijzijnde weg, en over de weg is vanaf dat projectiepunt de afstand bepaald tot aan de landsgrens.

Grensovergangen zijn bepaald door het over elkaar leggen van de landsgrenzen met zowel de topografische kaart 1:10 000 (meest recente versie; Kadaster) als ook het NWB.

De afstanden zijn berekend over de weg, met het NWB (Nationaal Wegen Bestand; 2013; Rijkswaterstaat) als wegennetwerk. Dit zijn de verharde (auto) wegen, veerponten zijn meegerekend. Er wordt rekening gehouden met éénrichtingsverkeer voor de hoofdwegen (o.a. snelwegen).

Afstanden van postcodes (4 cijfers) tot de grensovergang, berekend over de weg