Samenloop van regelingen en voorzieningen per wijk voor 29 gemeenten in 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per wijk in 29 verschillende gemeenten in 2011. Opdrachtgever: gemeente Helmond.