Samenloop van regelingen en voorzieningen per wijk voor 29 gemeenten in 2011

21-2-2014 15:00

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per wijk in 29 verschillende gemeenten in 2011. Opdrachtgever: gemeente Helmond.