Ontslagaanvragen via het UWV in 2011

Maatwerktabel over ontslagaanvragen via het UWV in 2011, uitgesplitst naar grootteklasse. Gegevens op aanvraag beschikbaar.  Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid