Zelfdodingen naar persoonskenmerken, 2002-2011

De cijfers zijn gebruikt in het artikel 'Kenmerken van personen overleden door zelfdoding' in het Epidemiologisch Bulletin van GGD Den Haag.