Bedrijven met melkkoeien per grootteklasse

Aantal bedrijven met melkkoeien per grootteklasse in de periode 2000-2012.

Downloads