Gemiddelde inkomsten van medisch specialisten die zowel zelfstandig als in loondienst werken, 2006-2010