Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2012

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten in 2012: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Research & Development Aftrek (RDA), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB), Green Deals, Economische missies met bewindspersonen, Innovatie Prestatie Contracten (IPC) en SEED capital-regeling (SEED). Opdrachtgever: Agentschap NL