Samenloop van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens in 8 clusters van gemeenten in de provincie Groningen, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs binnen huishoudens in 2011. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Sociaal Planbureau Groningen.