Verwijtbare bijstandsvorderingen naar gemeente, januari-december 2012