Research & Development 2011; nader voorlopige cijfers over personeel en uitgaven

Nader voorlopige cijfers over de R&D activiteiten met eigen personeel van Nederlandse bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen in 2011.