Hoogst behaalde opleidingsniveau naar leeftijd en geslacht

1-3-2013 15:00

Maatwerktabel over het hoogst behaalde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking in september 2010, onderverdeeld naar leeftijd en geslacht. Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)