Werknemers per sector naar instroom, doorstroom en uitstroom, 2009-2010 - aanvullende tabellen

Maatwerktabellen over de mobiliteit op de arbeidsmarkt in de periode 2009-2010, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 12 sectoren. Opdrachtgever: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV).