Persoonskenmerken van 12-minners per gemeente in de BVH-registratie van de politie, 2010-2011

Maatwerktabellen over persoonskenmerken van kinderen van 4 tot 12 jaar die in aanraking komen met de politie en geregistreerd staan in het Basis Voorzienings- & handhavingssysteem (BVH) van 2010 en 2011. De tabellen zijn een aanvulling op de maatwerktabellen van oktober 2012. In de nieuwe tabellen wordt uitgesplitst naar acht woongemeenten. Opdrachtgever: DSP-groep.