Bijlage bij De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Deze bijlage hoort bij het artikel De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Tabel 1. Subjectief welzijn en burgerlijke staat naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder; Tabel 2. Subjectief welzijn en arbeidsmarktpositie naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder

Downloads