Personenauto's van natuurlijke personen naar technische kenmerken en leeftijd(auto) bij aankoop, 1-1-2012

Het CBS beschikt over een tabel met gegevens van personenauto's op naam van een particulier persoon, uitgesplitst naar gewichtsklasse, brandstofsoort en leeftijdsklasse (auto) bij aankoop, 1-1-2012. Deze tabel is op aanvraag beschikbaar.