Maatwerktabellen voor Kinderen in Tel, 2006 t/m 2008

Maatwerktabellen over niet-werkende werkzoekenden over de jaren 2006, 2007 en 2008. Opdrachtgever: Verwey-Jonker.