Gemeentelijke cijfers over personen met bijstand, AO of WSW en huishoudens naar inkomensklassen

Maatwerktabellen met daarin per gemeente informatie over het aantal personen met een uitkering (algemene bijstand, WAO, WIA, Wajong) of een WSW-dienstverband, uitgesplitst naar leeftijd, herkomstgroepering en samenstelling van het huishouden. Daarnaast is een tabel opgeleverd met daarin per gemeente het aantal particuliere huishoudens (exclusief studenten), uitgesplitst naar klassen van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner en de samenstelling van het huishouden. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.