Nederlandse bevolking naar eerste en tweede nationaliteit, 2011

Tabellen over de eerste en tweede nationaliteit van de Nederlandse bevolking uitgesplitst naar de woonprovincie en woongemeente op 15 november 2011. Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.