Aantal gestarte banen vanuit uitkering of NUG-periode naar gemeente, 2009 en 2010

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, uitgesplitst naar gemeente. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).